Класи безпеки

Небезпечні вантажі відповідно до ГОСТ 19433-88 “Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування” поділяються на такі класи: клас 1 – вибухові матеріали (ВМ); клас 2 – гази стислі, зріджені і розчинені під тиском; клас 3 – легкозаймисті рідини (ЛЗР); клас 4 – легкозаймисті тверді речовини (ЛВТ); самозаймисті речовини (СВ); речовини, що виділяють займисті гази при взаємодії з водою; клас 5 – окислюють речовини (ОК) і органічні пероксиди (ОП); клас 6 – отруйні речовини (ЯВ) та інфекційні речовини (ІВ); клас 7 – радіоактивні матеріали (РМ); клас 8 – їдкі і (або) корозійні речовини (ЄК); клас 9 – інші небезпечні речовини.